Our Services in Finnish

Erikoistumisalueemme

Ekpa & Co Oy on maahanmuuttajien asioihin erikoistunut toimija lakipalveluissa, konsultatiivisissa lakipalveluissa sekä tulkkipalveluissa maahanmuuttajille. Uskomme, että vahvan joukkueen valitseminen palvelukseenne tuottaa asiallenne parhaan mahdollisen lopputuloksen. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asiat
 • Turvapaikanhakijoiden avustaminen turvapaikkaprosessissa Maahanmuuttovirastossa ja valitusasteissa
 • Pakolaisaseman lakkauttamiseen liittyvä prosessi Maahanmuuttovirastossa ja valitusasteissa
 • Perheenyhdistämiseen liittyvät asiat
 • Oleskeluluvan ja kansalaisuuden hakeminen
 • Viisumihakemukset
Lapsiasiat
 • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
 • Elatusapu ja lastensuojelunasiat
Oleskelulupa
 • Opiskelijoiden oleskelulupa-asiat
 • Oleskelulupa perhesiteen perusteella
 • Oleskelulupa työnteon perusteella
 • Oleskelulupa muilla ulkomaalaislain mukaisilla perusteilla
Rikosasiat
 • Rikosasioissa asianomistajan ja vastaajan avustaminen
Maahanmuuttajille suomalainen viranomaisjärjestelmä samoin kuin suomalainen oikeusjärjestelmä ovat varsin tuntemattomia. Pyrimme auttamaan ”pykäläviidakossa” selviytymisessä ja helpottamaan huolianne, stressiänne ja ahdistustanne viranomaisprosesseissa. Oikeudenkäynneissä avustamme ja puolustamme Teitä tietäen ja tuntien oikeusprosessikoneiston.

Get legal help


If you need legal assistance call our legal help line on +358 3 7800600 .
for information about your legal problem.

Go to contact
Translate »